» Pro-domo.pl / Regulamin

Regulamin

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.pro-domo.com.pl jest Firma Pro-Domo Sp. z o.o., NIP 522-28-41-435.
 2. Pro-Domo prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz bezpośrednio w siedzibie Firmy przy al. Krakowskiej 40 w Sękocinie Nowym.
 3. Zawartość Serwisu Internetowego nie stanowi ofert handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową serwisu www.pro-domo.com.pl, telefonicznie, mailem lub listownie. Po złożeniu zamówienia dokonanego drogą teleinformatyczną bądź listowną Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia mailem lub telefonicznie.
 5. Realizacja zamówienia nastąpi wówczas, gdy towar dostępny jest na magazynie hurtowni. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:
  a) częściowa realizacja zamówienia,
  b) wydłużenie czasu oczekiwania,
  c) anulowanie całości zamówienia.
  Jeżeli klient nie potwierdzi zamówienia w przeciągu 5 dni roboczych, to takie zamówienie nie będzie realizowane.
 6. Realizacja zamówienia następuje w przeciągu 1-5 dni.
 7. W przypadku, braku możliwości skompletowania zamówienia zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Konsumentem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 8. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. Klient może anulować złożone zamówienie:
  a) osobiście w biurze handlowym Pro-Domo w Nadarzynie,
  b) telefonicznie,
  c) emailem pod adresem office@pro-domo.com.pl
  Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane do niego pocztą lub kurierem.
 9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) gotówką przy odbiorze towaru w Biurze Handlowym
  b) przelewem bankowym na konto Firmy.
  Realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Pro-Domo.com.pl; - z podanym wcześniej numerem zamówienia.
 10. Prosimy sprawdzać otrzymany towar w obecności kuriera
  Jeżeli towar uległ zniszczeniu kurier ma obowiązek wypełnić protokół uszkodzenia.
  Prosimy zachować dla siebie kopie i przefaksować ją na nasz numer 022 729 84 07. Tylko ten dokument jest podstawą do reklamacji.
 11. Realizacja sprzedaży w hurtowni Pro-Domo odbywa się według powyższego Regulaminu. Złożenie zamówienia w Firmie Pro-Domo oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z powyższego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 13. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
  Pro-Domo Sp. z o.o., al. Krakowska 40 05-090 Raszyn
  lub na e-mail: office@pro-domo.com.pl
  W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr.
  022 392 70 74 kom. 608 597 893