Kontakt

Pro-Domo Sp. z o.o.
al. Krakowska 40
05-090 Sękocin Nowy, gmina Raszyn

Tel: 791 101 520 – Daniel Kamiński

e-mail: office@pro-domo.com.pl

Firma Pro-Domo Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy
XIII wydział KRS pod numerem: 0000276376
NIP: 522-28-41-435

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska
63  1090  1694  0000  0001  3113  2164

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania powyższego formularza kontaktowego jest PRO-DOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Al. Krakowska 40, 05-090 Sękocin Nowy, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP 5222841435, REGON 140910831, 0000276376. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, przedstawienia oferty lub zwrotnego bezpośredniego kontaktu telefonicznego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są w Polityce prywatności.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRO-DOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Al. Krakowska 40, 05-090 Sękocin Nowy, w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

* Oświadczam, iż zapoznałem/ -łam się z treścią Polityki prywatności, jej treść jest dla mnie jasna i świadomie ją akceptuję. [recaptcha] [/acceptance]